Izvršni odbor Nogometnog/fudbalskog saveza BiH na sjednici održanoj 15.05.2018. godine u Sarajevu, utvrdio je trajanje ljetnog registracionog perioda za 2018. godinu za igrače velikog nogometa i igrače futsala.

Ljetni registracioni period za igrače nogometa i ženskog nogmeta traje od 04.06. do 20.07.2018. godine.

Pored toga, utvrđen je zimski registracioni period za igrače futsala, koji će trajati od 01.09. do 30.09.2018. godine.

Registracija igrača u prelaznom roku će biti izvršena u skladu sa odredbama novog Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BiH koji stupa na snagu početkom prelaznog roka.