Novosti

Akreditovanje trenera svih nivoa takmičenja koji su u organizaciji NS TK-a za 2016.godinu

Po osnovu člana 16. i člana 17. Propozicija takmičenja za prvenstvo kantonalnih nogomenih liga NS TK-a a u vezi sa dopisom Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH, Nogometni savez Tuzlanskog kantona organizuje seminar za trenere klubova koji se takmiče u ligama NS TK-a (Prva, Druge i Treće kantonalne lige i omladinske lige).

Svi treneri su obavezni prisustovati seminaru koji će se odrćati 06.03.2016.godine u prostorijama Fakulteta za tjelesni odgoj i sport (veliki amfiteatar) a prema slijedećem programu:

Nedelja, 06. Mart,  2016. godine
09:00-10:00

 

Dolazak kandidata i administracija

Administracija NS BiH saveza I administracija NS TK-a:

Ivana Vlajić

10:00-10:45 Teorija: Otvaranje seminara i  uvodno predavanje:

„Sistem akreditovanja trenera na nivou takmičenja kantonalnog saveza i sistem edukacije za nacionalnu C licencu”

Predavač: Munir Talović,

10:45-11:30 Teorija: 14 pitanja za trenera sa pobjedničkim mentalitetom,

Predavač: Munir Talović,

11:30-11:45 Pauza
11:45-12:30 Teorija: „Treniranje pobjedničkog mentaliteta kod igrača”?

Predavač: Munir Talović,

12:30-13:15 Panel diskusija i uručivanje Takmičarskih akreditacija

Munir Talović,

13:15 Odlazak kandidata

Napomena:       – Treneri su dužni sa sobom ponijeti dvije fotografije (dimenzija za ličnu/osobnu kartu)

                               – dostaviti kopiju uvjerenja o državljanstvu ili lične karte ili pasoša

                               – prisustvo na seminaru je obavezno

Troškove prisustva na seminaru u iznosu od 30,00 KM možete uplatiti na žiro račun Saveza broj:

132-100030956-77-48 ili na licu mjesta putem blagajne.

Treneri klubova koji ne budu prisustovali na seminaru, klub će biti disciplinski sankcionisan prema važećem Disciplinskom pravilniku NS/FS BiH.

PRIRUČNIK ZA AKREDITOVANJE KANTONALNIH SAVEZA

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P