Novosti

Edukacija za Nacionalnu C licencu za trenere

Centar za edukaciju NS/FS BiH, u saradnji sa Nogometnim savezom TK, organizuje kurs za sticanje Nacionalne „C“ licence za trenere sa područja Tuzlanskog kantona.

Druga grupa polaznika za Nacionalnu „C“ licencu sa područja NS TK-a će svoju edukaciju početi u ponedjeljak (02.03.2018.godine). Kurs sadrži 4 modula, a koji će biti održani tokom mjeseca marta i aprila, a plan i program kursa možete pogledati ovdje.

 

Zainteresovani kandidati, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) Upisni list za nacionalnu C diplomu i licencu, (preuzeti sa web stranice www.nfsbih.ba). Isti obavezno čitko ispuniti štampanim slovima sa svim traženim tačnim podacima, koji su neophodni radi rangiranja i daljnjeg kontakta (klubovi u kojim je igrao, trenirao, adresa, e-mail adresu, kontakt telefon…);

b) Uvjerenje od kluba bilo kojeg ranga takmičenja da je igrao ili kao trener radio ili volontirao najmanje jednu godinu u tom klubu, sa bilo kojom uzrasnom selekcijom;

c) Uvjerenje, potvrdu, diplomu, svjedočanstvo ili neki drugi dokaz o završenoj srednjoj školi;

d) Rodni list i uvjerenje o državljanstvu;

e) Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta/boravka (CIPS),i

f) Dvije fotografije dimenzija kao za ličnu/osobnu kartu i

g) Uplatnicu za školarinu i izradu nacionalne C diploma i licence u iznosu od 300 KM u korist NS/FS BiH, uplaćene na žiro račun : 140 101 0000 642 561 u SBER Banci.

 

NAPOMENA: Tehnički organizatori kursa su područni/kantonalni fudbalski/nogometni savezi, koji će oglašavati/raspisivati konkurse, komunicirati sa klubovima i potencijalnim kandidatima, sakupiti dokumentaciju, formirati grupu/e polaznika kursa, obezbjediti predavaonicu, teren i rekvizite (čunjevi, lopte, marker..), regionalnim instruktorima za realizaciju kursa za nacionalnu c licencu.

Da bi se formirala jedna grupa polaznika kursa za nacionalnu C licencu, neophodno je da minimalno 25 kandidata dostavi svu gore navedenu dokumentaciju u područni/kantonalni savez kojem pripada.

Polaznici kursa koji uz gore navedenu dokumentaciju prilože i diplomu VTŠ-smjer fudbal/nogomet, neće pohađati kurs već će uz uplatu od 50 KM za izradu diplome i licence doći na svečanu promociju i dodjelu nacionalne C diplome i licence.

Sve informacije vezane za kurs za nacionalnu C licencu, možete dobiti kod Hukić Almira broj 061-179-389.

U slučaju kompleksnih pitanja možete kontaktirati Maju Delahmetović u Centru za edukaciju trenera svakim radnim danom od 08:30 do 16:30 sati. na e-mail:maja.delahmetovic@nsbih.ba ili na fiksni telefon: +387 33 276 661, ili Šefa edukacije trenera Dr Munira Talovića na mobilni telefon +387 62 888 028 ili na email:mtalovic@hotmail.com.

OBAVJEST_ZA_UPIS_NA_C_LICENCU
NACIONALNA C LICENCA TUZLA 2018 Mart.

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P