Novosti

Obavijest za trenere

Na osnovu ukazane potrebe Nogometni savez TK u saradnji sa Centrom za edukaciju kadrova NS/FS Bih, organizovat će drugi seminar za sticanje Nacionalne „C“ licence.

Svi zainteresovani kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Upisni list za Nacionalnu C licencu (preuzeti i popuniti sa web stranice: http://www.nfsbih.ba/bih/tekst.php?id=67 );
  2. Uvjerenje od kluba bilo kojeg ranga takmičenja da je kao igrač ili trener ili volonter proveo najmanje jednu godinu kao aktivni član kluba sa bilo kojom uzrasnom selekcijom;
  3. Uvjerenje, potvrdu, diplomu, svjedočanstvo ili neki drugi dokaz o završenoj srednjoj školi;
  4. Rodni list;
  5. Uvjerenje o državljanstvu;
  6. Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta boravka (CIPS) i
  7. Dvije fotografije dimenzija kao za ličnu/osobnu kartu.

Molimo Vas da svu traženu dokumentaciju dostavite do 20.09.2016. godine, lično ili u koverti preporučenom poštom isključivo u sjedište NS TK(adresa Rudarska 63, 75000 Tuzla), sa naznakom „UPIS NA KURS ZA NACIONALNU C LICENCU”.

Školarinu u svrhu uplate za Nacionalnu C licencu u iznosu od 300KM (školarina + izrada diplome i licence) dužni ste uplatiti prije početka seminara u korist Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH na žiro računa : 140 101 0000 642 561 u SBER Banci. Broj trenera u grupi je ograničen na 25 do 30 polaznika.

Napomena: Prisustvo seminaru je obavezno u 100%  iznosu predviđene nastave i molimo sve zainteresovane kandidate da to imaju na umu.

Treneri koji prilože original ili ovjerenu fotokopiju više trenerske škole smjer nogomet/fudbal, izvršit će prijavu kao ostali kandidati, uplatiti 50 KM za izradu diplome i licence i doći zadnji dan na svečanu promociju i dodjelu diploma i licenci.

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P