Novosti

Obavjest o akreditovanju trenera za područne i kantonalne saveze u Federaciji i RS za 2019. godinu

Obavještavamo vas da će Centar za edukaciju trenera NS/FS BiH, realizovati seminar za izdavanje Takmičarskih akreditacija za 2019. godinu, trenerima, klubova koji se takmiče u svim ligama za koje su odgovorni Područni FS u RS i NS/FS Kantona-Županija u Federaciji.


Pored popunjenog kartona za izdavanje takmičarskih akreditcija, (možete ga skinuti sa web stranice saveza), potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju i to:

  1. Zahtjev kluba na memorandumu za izdavanje takmičarske akreditacije treneru,
  2. Kopiju Nacionalne C licence,
  3. Biti prisutan jednodnevnom seminaru,
  4. Dvije fotografije (dimenzija kao za ličnu/osobnu kartu),
  5. Uvjerenja o BH državljanstvu ili neki drugi dokaz (na uvid) a za strane državljane radna dozvola za rad u BiH, izdata od nadležnih institucija.

Seminar će biti održan u organizaciji područnih i kantonalnih saveza, koji će odrediti datum, mjesto i vrijeme održavanja seminara kao i blagovremeno obavjestiti sve klubove i fudbalske škole, koji se sa svojim selekcijama takmiče u ligama koje oni organizuju.

Takmičarske akreditacije će se izdavati isključivo u skladu sa odredba Pravilnika o statusu trenera NS/FS BiH od februara mjeseca 2017. godine.
Treneri koji nemaju minimalno Nacionalnu C licencu, mogu prisustvovati seminaru, popuniti i predati zahtjev za izdavanje takmičarske akreditacije za 2019.godinu. Istu će dobiti nakon što se upišu i odslušaju prvi modul kursa za sticanje Nacionalne C licence. Upis je u toku a prvi modul bi trebao krenuti kada se u jednom savezu naskupi 25 prijavljenih trenera sa svom traženom dokumentacijom. Ako nema dovoljno kandidata u jednom savezu, moguće je spajanje
sa susjednim savezima a seminar će se održati tamo gdje ima više prijavljenih kandidata.

NAPOMENA: Kotizaciju za Nacionalnu C takmičarsku akreditaciju trenera u iznsu od 50,00 KM, učesnici ili klubovi su dužni uplatiti na račune svog područnog ili kantonalnog saveza, koji može gore navedene cijene da smanji ili poveća odlukom svojih nadležnih organa.

Za sve informacije o organizaciji seminara za izdavanje Takmičarskih akreditacija za 2019. godinu, molim vas, nazovite
Šefa edukacije trenera NS/FS BiH, prof dr Munira Talovića na telefon +387 62 888 028.

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P