Novosti

Odgađa se odigravanje svih prvenstvenih utakmica na Tuzlanskom kantonu

Komisija za takmičenje Nogometnog saveza TK-a, na telefonskoj sjednici održanoj 12.03.2020.godine, na osnovu člana 8 Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH, donosi sljedeću

O D L U K U

1. Odgađa se odigravanje svih prvenstvenih utakmica na Tuzlanskom kantonu, (Prva KNL, II KNL, Omladinske lige), do daljnjeg

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Komisija za takmičenje NS TK-a, dana 12.03.2020.godine, održala je telefonsku sjednicu na kojoj je razmatrala preporuke nadležnih zdravstvenih ustanova kao i vladinih institucija u BiH i Tuzlanskom kantonu.
U cilju prevencije širenja Korona-virusa, a uvažavajući odluke NS/FS BiH, kao i odluku Nogometnog saveza Federacije BiH broj 326/20, donešena je odluka da se sve utakmice u svim takmičenjima NS TK-a(I i II KNL, OML) ODGAĐAJU, do daljnjeg.

 

odluka o odgađanju utakmica do daljnjeg, radi korona-virusa

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P