Novosti

Polaganje ispita za zvanje Entitetski sudac

Komisija za sudije i suđenje Nogometnog saveza Federacije BiH utvrdila je termin polaganja pismenog dijela ispita za sticanje zvanja Entitetski sudac.

Pismeni dio ispita za sticanje zvanja Entitetski sudac održat će se u srijedu 10.05.2017. godine sa početkom u 14:00 sati u hotelu „Senad od Bosne“ u Lukavcu.

Teoretski dio ispita provodi se prema članu 37. Pravilnika o sudijama i suđenju NS/FS BiH, a sastoji se iz pismenog i usmenog dijela provjeravanja kandidata iz Pravila nogometne igre, Propisa NS/FS BiH i Odluka Internacionalne Fudbalske Asocijacije BOARD‐a.

Ispit se sastoji iz:

a) pismenog zadatka‐obrade zadane teme iz Pravila igre koja se radi jedan školski sat (45 minuta)
b) pismenog testa od 20 pitanja u trajanju od 45 minuta
c) usmeni dio ispita sastoji se iz provjere znanja iz Pravila nogometne igre, odluka I.F.A. BOARD‐a, Statuta i drugih propisa NS/FS BiH.

Smatra se da kandidat koji ne izradi pismeni zadatak i ne odgovori pozitivno na minimalno 16 od 20 pitanja, nije položio ispit i ne poziva se na usmeni dio ispita.

Shodno usvojenom budžetu Panela za sprovođenje UEFA sudačke konvencije kandidati su oslobođeni plaćanja kotizacije za polaganje ispita za entitetskog sudiju.

Kandidati sa područja NS TK-a koji ispunjavaju uvjete za izlazak na pismeni dio ispita su:

1. Karahodžić Sabit (NS TK)
2. Osmanović Edin (NS TK)
3. Hodžić Osman (NS TK)
4. Hodžić Esmir (NS TK)
5. Hadžić Kenan (NS TK)
6. Alić Ademir (NS TK)
7. Kenović Damir (NS TK)
8. Omerović Selma (NS TK)

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P