Novosti

Propozicije Omladinskih liga

Na osnovu člana 35 Statuta NS TK-a Izvršni odbor Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona, donio je slijedeće:

PROPOZICIJE 

Takmičenja za omladinske lige NS TK-a za takmičarsku sezonu 2015/2016.

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Propozicijama se utvrđuje način rukovođenja i organizovanja Prvenstva Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona za omladinske selekcije ( pretpioniri, pioniri,kadeti i juniori)  u sezoni 2015/16.godinu.

Član 2.

Lige sačinjavaju slijedeći klubovi poredani po takmičarskim brojevima i grupama.

PRVA  KVALITETNA LIGA

PRETPIONIRI I PIONIRI

1. SLOBODA TUZLA Premijer liga BiH
2. RADNIČKI LUKAVAC Prva liga F BiH
3. ZVIJEZDA GRADAČAC Prva liga F BiH
4. BRATSTVO GRAČANICA Prva liga F BiH
5. BUDUĆNOST BANOVIĆI Prva liga F BiH
6. GRADINA SREBRENIK Druga  liga F BiH
7. SLAVEN ŽIVINICE Druga  liga F BiH
8. BETA TANGO LUKAVAC ŠF
9. EUROGOL ŽIVINICE ŠF
10. BAMBI TUZLA ŠF

Prvoplasirana ekipa u kvalitetnoj grupi pretpionira i pionira nastavlja takmičenje na nivou NS F BiH.

Posljednje dvije plasirane ekipe u kategoriji pionira, povlače sa sobom pretpionire, i nastavljaju takmičenje u drugoj  kvalitetnoj   ligi.

DRUGA KVALITETNA LIGA

PRETPIONIRI I PIONIRI

1. INGRAM D.POTOK Druga  liga F BiH
2. MRAMOR MRAMOR Druga  liga F BiH
3. SLOGA SIMIN HAN Druga  liga F BiH
4. PROKOSOVIĆI PROKOSOVIĆI Druga liga F BiH
5. SVATOVAC POLJICE Druga liga F BiH
6. MLADOST PURAČIĆ Prva  KNL
7. ORAHOVICA 74 ORAHOVICA Prva KNL
8. KONJUH KLADANJ Treća KNL
9. IZBOR BRČKO Druga KNL
10. TEMPO GRADAČAC ŠF
11. EUROFUDBAL GRAČANICA ŠF
12. COLIBRI HUSINO ŠF

Dvije najbolje plasirane ekipe, takmičenje nastavljaju naredne sezone u  prvoj kvalitetnoj grupi i za sobom povlače pretpionire.

KADETI

1. MLADOST MALEŠIĆI Druga liga F BiH
2. BOSNA KALESIJA Druga liga F BiH
3. PROLETER SLAVINOVIĆI Prva KNL
4. MLADOST PURAČIĆ Prva KNL
5. DOBOJ ISTOK KLOKOTNICA Prva KNL
6. KONJUH KLADANJ Treća KNL
7. MLADOST GORNJA TUZLA Treća KNL
8. BOSNA MIONICA Druga liga F BiH
9. BAMBI TUZLA ŠF
10. EUROFUDBAL GRAČANICA ŠF
11. BETA TANGO LUKAVAC ŠF
12. SLOBODA TUZLA Premijer liga F BiH

JUNIORI

1. MRAMOR MRAMOR Druga liga F BiH
2. PRILUK PRILUK Druga liga F BiH
3. BOSNA KALESIJA Druga liga F BiH
4. BOSNA MIONICA Druga liga F BiH
5. LOKOMOTIVA MIRIČINA Prva KNL
6. MLADOST V.BRIJESNICA Prva KNL
7. PROLETER SLAVINOVIĆI Prva KNL
8. SLATINA BAŠIGOVCI Druga KNL
9. OMLADINAC ĐURĐEVIK Druga KNL
10. SLOBODA TUZLA Premijer liga BiH

PIONIRI (posebma grupa)

1. RADNIČKI 2 LUKAVAC Prva liga F BiH
2. BOSNA KALESIJA Druga  liga F BiH
3. PRILUK PRILUK Druga liga F BiH
4. MLADOST TINJA Prva KNL
5. LOKOMOTIVA MIRIČINA Prva KNL
6. DOBOJ ISTOK KLOKOTNICA Prva KNL
7. KISELJAK KISELJAK Druga KNL
8. KLUB 10 TEOČAK ŠF
9. RESPECT KALESIJA ŠF
10. JUNIOR LUKAVICA ŠF
11. G.RAINCI G.RAINCI Druga KNL

PRETPIONIRI (posebna grupa)

1. SLOGA TOJŠIĆI Druga liga F BiH
2. MLADOST MALEŠIĆI Druga liga F BiH
3. PROLETER SLAVINOVIĆI Prva KNL
4. MLADOST TINJA Prva KNL
5. MLADOST GORNJA TUZLA Treća KNL
6. KLUB 7 TUZLA ŠF

RUKOVOĐENJE TAKMIČENJEM

Član 3.

Nogometni Savez Tuzlanskog kantona donosi kalendar takmičenja, a takmičenjem rukovodi Komitet za omladinski nogomet NS TK-a.

Kotizacija za prvu kvalitetnu ligu pionira i pretpionira u takmičarskoj sezoni iznosi 400 (četristo) KM (200 KM za svaku polusezonu takmičenja – pioniri 100, pretpioniri 100).

Kotizacija za drugu kvalitetnu ligu pionira i pretpionira,  u takmičarskoj sezoni iznosi 200 (dvjesto) KM (100 KM za svaku polusezonu takmičenja- pioniri 50, pretpioniri 50).

Kotizacija za samostalnu ligu pionira, pretpionira, kadeta i juniora iznosi 100 (sto) KM, (50 KM za svaku polusezonu).

Klubovi će kotizaciju za takmičenje uplaćivati NS TK-a.

Kotizacijom se finansira reprezentativne omladinske selekcije NS TK-a, rad organa koji u procesu takmičenja razmatraju pitanja takmičenja i donose odluke u vezi sa takmičenjem, kao i izvršavanje administrativno-tehničkih poslova.

Klubovi su obavezni prvi dio kotizacije za jesenji dio prvenstva  u iznosu od 50% za jednu selekciju uplatiti do početka prvenstva, a drugi dio u u istom iznosu   do početka drugog dijela prvenstva.

Klubovi koji u predviđenom roku ne izvrše uplatu kotizacije ne mogu početi takmičenje.

Izuzetno može se odobriti prolongiranje uplata dijela kotizacije, po posebnoj odluci Izvršnog odbora.

RASPORED I TRAJANJE UTAKMICA

Član 5.

Raspored utakmica određuje se žrijebom koji se obavlja prije početka prvenstva.

Klubovi su obavezni u roku od 15 dana prije prvenstva dostaviti podatke o mjestu (stadionu) odigravanja utakmica na kojima su domaćini.

Utakmice juniorske lige igraju se 2×45 minuta, utakmice kadetske lige igraju se 2×40 minuta, a utakmice pionirskih liga igraju se 2×30 minuta, utakmice pretpionira igra se 2×25 minuta.   Odmor traje 10 do 15 minuta.

SUDIJE I DELEGATI

Član 6.

Nadležni organi određuju sudije i delegate sa liste sudija i delegata, Na utakmicama kvalitetnih grupa pretpionira i pionira,kadeti  i juniori delegiraju se  glavni sudija, 2 asistenta i delegat utakmice.

Službenim licima za utakmice omladinskih liga NS TK-a   pripadaju sljedeće naknade:

  • glavni sudija – 10 KM,
  • asistenti po 10 KM,
  • delegat 10 KM (ukupno 40 KM).

Troškovi se isplaćuju odmah nakon utakmice.

Klub koji ni 24 sata nakon odigrane utakmice ne izvrši isplatu pripadajućih troškova službenih lica, automatski je suspendovan i sve do izmirenja finansijske obaveze ne može igrati zvanične utakmice, a zbog zanemarivanja obaveza bit će disciplinski sankcioniran.

U slučaju da utakmica nije odigrana iz razloga za koji službena lica ne snose krivicu, pripada im 50’% od predviđene takse, a delegatu taksa.

Član 7.

Zapisnik sa utakmice sastavlja se u tri primjerka, od kojih jedan preuzima delegat i dostavlja  NS TK-a, a po jedan pripada klubovima.

Sudijski izvještaj sastavlja se u jednom primjerku i dostavlja se zajedno sa izvještajem delegata.

IGRALIŠTE

Član 8.

Utakmice se igraju na travnatim terenima registrovanim i primljenim za odigravanje fudbalskih/nogometnih utakmica.   

ORGANIZACIJA UTAKMICA

Član 9.

Sve utakmice Prvenstva NS TK-a organizuju klubovi – domaćini i iste moraju biti u skladu sa Pravilnikom o nogometnim takmičenjima i Propozicijama takmičenja.

Za odigravanje prvenstvenih utakmica domaćin je dužan osigurati najmanje tri lopte za svaku od utakmica.

Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

Za propuste u organizaciji utakmice klubovi će snositi takmičarske i disciplinske posljedice prema važećim propisima NS FBiH i NS/FS BiH. 

ODLAGANJE UTAKMICA

Član 10.

Utakmica se može odložiti iz opravdanih razloga ukoliko klub dostavi zahtjev sedam dana prije utvrđenog termina za odigravanje utakmice.

Nakon tog roka, utakmica se izuzetno iz opravdanih razloga može odložiti odlukom organa koji rukovodi takmičenjem.

IGRAČI I TIMOVI

Član 11.

Klub je obavezan za odgovarajuću selekciju/tim u NS TK –a 15 dana prije početka prvenstva dostaviti spisak igrača, uredno registriranih igrača.

U slučaju neopravdanog nenastupanja na utakmici klub će snositi takmičarske i disciplinske posljedice u skladu sa odredbama Pravilnika o nogomentim takmičenjima i Disciplinskog pravilnika.

Klub koji neopravdano ne nastupi na dvije  prvenstvene  utakmici bit će isključen iz daljnjeg takmičenja i ukoliko samovoljno napusti takmičenje  pokrenut će se disciplinski postupak, a sankcije će biti pokrenute i protiv seniorskog tima.

PRAVO NASTUPA I ZAMJENE IGRAČA

Član 12.

Pravo nastupa na utakmicama pionirske  lige u takmičarskoj 2015/2016 godini imaju igrači rođeni 01.01.2003. godine i mlađi, ali ne mlađi od 10 godina.

Pravo nastupa na utakmicama pionirske  lige u takmičarskoj 2015/2016 godini imaju igrači rođeni 01.01.2001. godine i mlađi, ali ne mlađi od 12 godina.

Pravo nastupa na utakmicama kadetske lige u takmičarskoj 2015/2016 godini imaju igrači rođeni 01.01.1999. godine i mlađi, ali ne mlađi od 14 godina.

Pravo nastupa na utakmicama juniorske lige u takmičarskoj 2015/2016 godini imaju igrači rođeni 01.01.1997. godine i mlađi, ali ne mlađi od 16 godina.

Izuzetno mogu nastupiti i igrači koji su godinu dana mlađi od naznačenih godina, ukoliko su na osnovu specijalnog ljekarskog pregleda proglašeni sposobnim za nastupe na tim utakmicama, pod uslovom da je to i uvedeno u igračkoj legitimaciji.

Tokom utakmice može se izvršiti zamjena najviše 5 (pet) igrača kod juniora i kadeta, a kod pionira i pretpionira  7 (sedam) igrača.

Na utakmici može nastupiti samo igrač sa validnim ljekarskim pregledom koji je upisan u igračku legitimaciju, sa validnim datumom, pečatom zdravstvene ustanove i ljekara.

Ljekarski pregled važi šest mjeseci, a za igrače mlađe od 17 godina četiri mjeseca. Izuzetno, igrač može nastupiti sa potvrdom o izvršenom ljekarskom pregledu, ali samo za tu utakmicu.

Delegat igraču bez validnog ljekarskog pregleda neće dozvoliti da nastupi.

IDENTITET IGRAČA

Član 13.

Identitet igrača utvrđuje se na osnovu sportske legitimacije NS TK-a ili ličnih isprava (lična karta, pasoš, zdravstvena legitimacija). U slučaju utvrđivanja identiteta putem ličnih isprava, delegat je u prvu stranu zapisnika obavezan upisati broj lične karte ili pasoša.

Delegat je obavezan prije početka svake utakmice izvršiti identifikaciju igrača na način što će izvršiti upoređivanje fotografije na igračkoj legitimaciji, sa likom igrača, kao i broj dresa sa zapisnikom utakmice.

Ukoliko se identitet utvrđuje na osnovu ličnih isprava, a protivnički klub najavi žalbu, klub je obavezan komesaru za takmičenje dostaviti sportsku legitimaciju u roku od 48 sati po odigranoj utakmici. 

Član 14.

Klubovi su obavezni voditi evidenciju opomenutih igrača, te evidenciju isključenih igrača te po potrebi tačnost evidencije provjeriti u Sekretarijatu za takmičenje.

U slučaju nastupa igrača pod suspenzijom, takmičarske posljedice će snositi klub, a prema odredbama DP NS/FS BiH, posljedice će snositi klub, igrač i službena osoba kluba koja je suspendovanog igrača stavila u tim. 

SLUŽBENE OSOBE KLUBA (TRENERI i dr.)

Član 15.

Svaki klub na utakmicama pretpionira, pionira, kadeta i juniora mora obavezno imati licenciranog službenog predstavnika.

Klub je obavezan da u skladu sa normativima vaspitno-pedagoškog rada i obavezama iz takmičenja, na svakoj utakmici ima trenera.

Treneri su obavezni da posjeduju Trenersku takmičarsku akreditaciju Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH, sa odgovarajućim datumom validnosti.

Klub domaćin mora imati fizioterapeuta ili liječnika.

Delegat je obavezan prije početka svake utakmice izvršiti identifikaciju u zapisnik prijavljenih službenih osoba kluba (predstavnik kluba, trener, fizioterapeut  itd.) na način što će izvršiti upoređivanje fotografije na licenci/akreditaciji, sa likom osobe. Delegat neće dozvoliti obavljanje dužnosti službenoj osobi koja nema validnu licencu/akreditaciju. 

DRESOVI

Član 16.

Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u NS TK-a prije početka prvenstva, te se pravovremeno kod kluba domaćina informisati o boji dresova.

Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici. Ukoliko su na utakmici dresovi iste ili slične boje, o čemu odlučuje sudija, dresove će prema Pravilniku o nogometnim takmičenjima promijeniti gostujuća ekipa ili će joj dresove druge boje pozajmiti domaći tim. U tom slučaju, protiv gostujućeg kluba pokrenut će se disciplinski postupak zbog zanemarivanja obaveza.

Dresovi jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni jasno čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine između 25 -35 centimetara.

Golman mora nositi dres koji se vidno bojom razlikuje od dresova njegovih suigrača, igrača protivničkom tima i sudija.

Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u zapisniku utakmice

JAVNE OPOMENE I ISKLJUČENJA

Član 17.

Utvrđuje se iznos takse za javne opomene – žuti karton, u iznosu 3 (tri) KM i isključenja – crveni karton 10 (deset) KM. Takse se uplaćuju po završetku takmičarske polusezone. 

UTVRĐIVANJE PLASMANA

Član 18.

Prvoplasirane ekipe pionira i pretpionira u prvoj kvalitetnoj grupi, nastavljaju takmičenje na nivou Nogometnog savez Federacije BiH, prema posebnom rasporedu takmičenja.

Dvije posljednje plasirane ekipe pionira u prvoj kvalitetnoj grupi takmičenje nastavljaju u drugoj kvalitetnoj grupi i za sobom povlače ekipe pretpionira.

Dvije prvoplasirane ekipe u  drugoj kvalitetnoj ligi pionira, takmičenje nastavljaju u prvoj kvalitetnoj ligi pionira i za sobom povlače ekipe pretpionira.

Najbolje plasirana ekipa u ligi  kadeta je pobjednik lige za takmičarsku sezonu.

Najbolje plasirana ekipa u ligi  juniora je pobjednik lige za takmičarsku sezonu.

Najbolje plasirana ekipa u ligi  pionira  je pobjednik lige za takmičarsku sezonu.

Najbolje plasirana ekipa u ligi  pretpionira je pobjednik lige za takmičarsku sezonu. 

ŽALBE

Član 19.

Najave žalbe na odigranu utakmicu u pismenoj formi,  dostavlja se u roku od 24 sata po odigranoj utakmici, a žalba sa obrazloženjem i dokazom u uplaćenoj taksi u iznosu od 100 (sto) KM dostavlja se u roku od 48 sati po odigranoj utakmici.

Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok se produžava za naredna 24 sata.

Žalba se podnosi organu koji rukovodi takmičenjem. Žalba na odluku rukovodioca takmičenja i odluku disciplinskog sudije podnosi NS TK-a.

Žalba na prvostepene odluke podnosi se u roku od osam dana od dana prijema odluke. 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22. 

Uz Propozicije takmičenja  primjenjivati će se propisi Nogometnog saveza Federacije BiH i  Pravila nogometne igre.

Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se u takmičarskoj 2015/2016 godini.                                                                                                       PREDSJEDNIK NS TK-a

                                                                 Muhamed Avdić s.r

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P