Novosti

Završena Edukacija za Nacionalnu C licencu

Nogometni savez Tuzlanskog kantona, u saradnji sa Centrom za edukaciju kadrova NS/FS BiH, uspješno je realizovao Kurs za sticanje zvanja trenera sa Nacionalnom „C“ licencom.

Kurs za Nacionalnu C licencu je bio sadržan u četiri modula, a koji su održani tokom mjeseca juna i jula. Teoretski dio nastave je bio obavljen na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, a praktični na stadionu „Tušanj“ u Tuzli.

Polaznici koji su uspješno položili Kurs, su po završetku istog dobili diplome sa kojom će biti u mogućnosti obavljati posao trenera u klubovima kako kantonalnih tako i omladinskih liga NS TK.

Kurs su položili sljedeći treneri:

Beširević Nail, Dugonjić Jasminko, Džafić Adin, Hodžić Rešid, Imamović Hariz, Imamović Alen, Jogunčić Samir, Kamberović Elvis, Kasumović Nurfet, Lipovac Esmir, Mašić Rahman, Mulahalilović Halil, Mujezinović Emin, Pezerović Fikret, Bajrami Enis i Salihović Nijaz.

Pored gore nabrojani, Kursu su pristupili i kandidati iz drugih kantonalnih/područnih Savezai to: Radenko Borić, Đorđe Petrović, Zoran Brković, Ervin Bikić, Matijas Pejić, Luka Kobaš, Ivon Mijić i Goran Petrović.

Instruktori koji su sproveli edukaciju su bili Adanalić Samir trener sa UEFA A licencom, Hukić Almir trener sa UEFA PRO licencom i Imamović Šefik trener sa UEFA B licencom.

Nogometni savez TK čestita kandidatima na stečenom zavanju, a u ubudućnosti će i dalje organizovati edukacije. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane kandidate da pošalju svoje prijave, a potrebo je da prikupe sljedeću dokumentaciju:

a) Upisni list za nacionalnu C diplomu i licencu, (preuzeti sa web stranice www.nfsbih.ba). Isti obavezno čitko ispuniti štampanim slovima sa svim traženim tačnim podacima, koji su neophodni radi rangiranja i daljnjeg kontakta (klubovi u kojim je igrao, trenirao, adresa, e-mail adresu, kontakt telefon…);

b) Uvjerenje od kluba bilo kojeg ranga takmičenja da je igrao ili kao trener radio ili volontirao najmanje jednu godinu u tom klubu, sa bilo kojom uzrasnom selekcijom;

c) Uvjerenje, potvrdu, diplomu, svjedočanstvo ili neki drugi dokaz o završenoj srednjoj školi;

d) Rodni list i uvjerenje o državljanstvu;

e) Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta/boravka (CIPS),

f) Dvije fotografije dimenzija kao za ličnu/osobnu kartu i

g) Uplatnicu za školarinu i izradu nacionalne C diploma i licence u iznosu od 300 KM u korist NS/FS BiH, uplaćene na žiro račun : 140 101 0000 642 561 u SBER Banci.

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P