Seminari

Drugi seminar za delegate kantonalnih liga

Drugi seminar za delegate kantonalnih liga, koji nisu bili na prvom seminaru, održati će se dana 22.03.2018.godine (četvrtak) u prostorijama NS TK-a, sa početkom u 12:00 sati.
Komisija za takmičenje NS TK-a