Novosti, Seminari

Edukacija za Nacionalnu C licencu za trenere

Centar za edukaciju NS/FS BiH, u saradnji sa Nogometnim savezom TK, organizuje kurs za sticanje Nacionalne „C“ licence za trenere sa područja Tuzlanskog kantona.

Druga grupa polaznika za Nacionalnu „C“ licencu sa područja NS TK-a će svoju edukaciju početi u petak (09.03.2018.godine), a ne 02.03.2018. godine kako je ranije planirano. Razlog pomjeranja edukacije su loši vremenski uslovi na području TK, te bi isti otežavali praktični rad trenera.

Ujedno svi Zainteresovani kandidati, mogu se prijaviti na kurs za sticanje licence, a kadnidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) Upisni list za nacionalnu C diplomu i licencu, (preuzeti sa web stranice www.nfsbih.ba). Isti obavezno čitko ispuniti štampanim slovima sa svim traženim tačnim podacima, koji su neophodni radi rangiranja i daljnjeg kontakta (klubovi u kojim je igrao, trenirao, adresa, e-mail adresu, kontakt telefon…);

b) Uvjerenje od kluba bilo kojeg ranga takmičenja da je igrao ili kao trener radio ili volontirao najmanje jednu godinu u tom klubu, sa bilo kojom uzrasnom selekcijom;

c) Uvjerenje, potvrdu, diplomu, svjedočanstvo ili neki drugi dokaz o završenoj srednjoj školi;

d) Rodni list i uvjerenje o državljanstvu;

e) Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta/boravka (CIPS),i

f) Dvije fotografije dimenzija kao za ličnu/osobnu kartu i

g) Uplatnicu za školarinu i izradu nacionalne C diploma i licence u iznosu od 300 KM u korist NS/FS BiH, uplaćene na žiro račun : 140 101 0000 642 561 u SBER Banci.

Polaznici kursa koji uz gore navedenu dokumentaciju prilože i diplomu VTŠ-smjer fudbal/nogomet, neće pohađati kurs već će uz uplatu od 50 KM za izradu diplome i licence doći na svečanu promociju i dodjelu nacionalne C diplome i licence.

Sve informacije vezane za kurs za nacionalnu C licencu, možete dobiti kod Hukić Almira broj 061-179-389.

U slučaju kompleksnih pitanja možete kontaktirati Maju Delahmetović u Centru za edukaciju trenera svakim radnim danom od 08:30 do 16:30 sati. na e-mail: maja.delahmetovic@nsbih.ba ili na fiksni telefon: +387 33 276 661, ili Šefa edukacije trenera Dr Munira Talovića na mobilni telefon +387 62 888 028 ili na email: mtalovic@hotmail.com.

OBAVJEST_ZA_UPIS_NA_C_LICENCU
NACIONALNA C LICENCA TUZLA 2018 Mart.

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P