Novosti, Seminari

Edukacija za Nacionalnu C licencu za trenere

Centar za edukaciju NS/FS BiH, u saradnji sa Nogometnim savezom TK, organizuje kurs za sticanje Nacionalne „C“ licence za trenere sa područja Tuzlanskog kantona.

Polaznici za Nacionalnu „C“ licencu sa područja NS TK-a će svoju edukaciju početi u petak (25.05.2018.godine) sa početkom u 15:00 sati.

Teoretski dio nastave će se održavati na Fakulteteu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli.

Kurs sadrži 4 modula, a koji će biti održani tokom mjeseca maja i juna, a plan i program kursa možete pogledati u nastavku.

Ujedno svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti do početka kursa, a potrebo je da prikupe sljedeću dokumentaciju:

a) Upisni list za nacionalnu C diplomu i licencu, (preuzeti sa web stranice www.nfsbih.ba). Isti obavezno čitko ispuniti štampanim slovima sa svim traženim tačnim podacima, koji su neophodni radi rangiranja i daljnjeg kontakta (klubovi u kojim je igrao, trenirao, adresa, e-mail adresu, kontakt telefon…);

b) Uvjerenje od kluba bilo kojeg ranga takmičenja da je igrao ili kao trener radio ili volontirao najmanje jednu godinu u tom klubu, sa bilo kojom uzrasnom selekcijom;

c) Uvjerenje, potvrdu, diplomu, svjedočanstvo ili neki drugi dokaz o završenoj srednjoj školi;

d) Rodni list i uvjerenje o državljanstvu;

e) Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta/boravka (CIPS),i

f) Dvije fotografije dimenzija kao za ličnu/osobnu kartu i

g) Uplatnicu za školarinu i izradu nacionalne C diploma i licence u iznosu od 300 KM u korist NS/FS BiH, uplaćene na žiro račun : 140 101 0000 642 561 u SBER Banci.

NACIONALNA-C-LICENCA-TUZLA-2018-Maj

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P