Novosti, Seminari

Edukacija za Nacionalnu “C” Licencu

Shodno zaključku Takmičarske komisije, da veliki broj klubova nema akreditovane trenere, a iste su obevezni imati u skladu sa Propozicijama takmičenja Prve i Druge kantonalne lige, kao i Propzicijama takmičenja omladinskih liga NS TK-a, Nogometni savez TK-a će u saradnji sa Centrom za edukaciju kadrova NS/FS BIH u narednom periodu organizovati seminar za trenere za Nacionalnu „C“ licencu.

U skladu sa Pravilnikom o statusu trenera NS/FS BiH, koji je na snazi od jula mjeseca, trener sa Nacionalnom „C“ licencom može obavljati funckiju glavnog ili pomoćnog trenera prvog tima; glavnog ili pomćnog trebera bilo koje omladinske selekcija koje se takmiče u organizaciji Kantonalnih saveza.

Potrebno je da zainteresovani kandidati dostave sljedeću dokumentaciju:

1. Upisni list za Nacionalnu C licencu;

2. Uvjerenje od kluba bilo kojeg ranga takmičenja da je kao igrač ili trener ili volonter proveo najmanje jednu godinu kao aktivni član kluba sa bilo kojom uzrasnom selekcijom;

3. Uvjerenje, potvrdu, diplomu, svjedočanstvo ili neki drugi dokaz o završenoj srednjoj školi;

4. Rodni list;

5. Uvjerenje o državljanstvu;

6. Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta boravka (CIPS) i

7. Dvije fotografije dimenzija kao za ličnu/osobnu kartu.

Dokumentaciju dostaviti lično u prostorije NS TK-a ili poštom na adresu:

Nogometni savez Tuzlanskog kantona

Ul. Rudarska 63, 75000 TUZLA,

Sa naznakom „UPIS NA KURS ZA NACIONALNU C LICENCU”.

Uplate za Nacionalnu C licencu u iznosu od 300KM (školarina + izrada diplome i licence) kandidati su dužni uplatiti prije početka seminara u korist Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH na žiro račun: 140 101 0000 642 561 u SBER Banci. Broj trenera u grupi je ograničen na 25 do 30 polaznika.

Prijave poslati najkasnije do 01.11.2019.godine.

Upisni list

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P