Novosti, Seminari

Kontrolni seminar delegata 1. Kantonalne lige

Komisija za takmičenje, na svojoj redovnoj sjednici, a poučena slabim poznavanjem comet-sistema delegata na Prvoj KNL-i, veliki broj prijava klubova na rad tih delegata, donijela je odluku o seminaru poznavanja rada u comet-sistemu i poznavanje osnova rada na računaru.

Seminar će se održati 09.09.2017.godine(SUBOTA) u prostorijama NS TK-a, a po slijedećem rasporedu:

Prva grupa:    delegati I KNL-e iz ONS-a Tuzla, Živinice, Lukavac                                    od 09:30 do 10:05 sati

Druga grupa: delegati I KNL-e iz ONS-a Gračanica, Kalesija, Banovići                           od 10:15 do 10:50 sati

Treća grupa: delegati I KNL-e iz ONS-a Gradačac,Srebrenik,Kladanj,Dob-ist.,Brčko   od 11:00 do 11:35 sati.

Delegati su obavezni ponijeti prenosno računalo (laptop)

 

1. Džibrić Samir Lukavac 15. Velagić Dževad Banovići
2. Brkić Mirnes Lukavac 16. Husejinbašić Elvis Banovići
3. Morankić Nedim Lukavac 17. Kadrić Mevludin Živinice
4. Alić  Almir Lukavac 18. Paprikić Emin Živinice
5. Ibrišimović Azmir Tuzla 19. Delibašić Mirsad Gradačac
6. Medić Almir Tuzla 20. Aljkanović Alija Gradačac
7. Ćosić Mihret Tuzla 21. Tursunović Sadmir Srebrenik
8. Tobudić Sead Tuzla 22. Bećirović  Vahid Srebrenik
9. Nasić  Izet Gračanica 23. Mešanović Mirza Brčko DC
10. Džebo Mirsad Gračanica 24. Karalić Samid Brčko DC
11. Halilović Mirsad Gračanica 25. Karalić Admir Brčko DC
12. Karić Nesib Kalesija 26. Muharemović Kemal Kladanj
13. Kuralić Fahrudin Kalesija 27. Salkić  Mevludin Doboj-Istok
14. Mujanović Fahrudin Kalesija 28.    

Neprisustvo seminaru povlači automatsko skidanje sa liste delegata I KNL-e.

 

                                                                                                          KOMISIJA  ZA  TAKMIČENJE

                                                                                                                 P R E D S J E D N I K

                                                                                                                    Denis  Karić  s.r.

 

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P