Share

Obavjest o polaganju teoretskog dijela ispita kandidata za sudije “pripravnike”

Obavještavamo Vas da će se polaganje teoretskog dijela ispita kandidata za zvanje nogometnog sudije/suca PRIPRAVNIKA” održati u ČETVRTAK, 16.02.2017.godine, u prostorijama Nogometnog saveza TK-a u Tuzli, sa početkom u 16:00 sati.

Polaganje če biti obavljeno u skladu sa čl.25, 26, 27 i 29 Pravilnika o sudijama i suđenju NS/FS BiH(maj/svibanj 2014.godine)a sastojati će se iz dva dijela-pismeni i usmeni dio.

Molimo Vas da nam dostavite spisak svojih kandidata, zajedno sa kopijama ličnih dokumenata sa slikom(lična karta, pasoš…)kao I CIPS-ove, u Savez najkasnije do dana polaganja ispita. Zahtjev za polaganje ispita, uz obavezujuću izjavu, svaki kandidat će potpisati na licu mjesta, uz uplatu kotizacije za troškove održavanja ispita, u iznosu od 50,00 KM po kandidatu.

Svi kandidati, koji zadovolje na ovom ispitu, biti će pozvani na seminar sudija kantonalnih liga (FIFA fitnes test i PNI-e) koji će biti održan 19.02.2017.(NEDJELJA).

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon NS TK-a, kod sekretara Komisije za sudije i suđenje (061-886- 101).

Pripravnički