Članice saveza

 • 1.    GNS TUZLA, adresa: Rudarska 2 (stadion Tušanj), 75000 Tuzla. Sekretar: Delić Muhamed tel: 035 288 154, 061 393 523 e-mail: delicmuhamed646@hotmail.com

 • 2.    ONS LUKAVAC, adresa: Redžepa ef. Muminhodžića 12, 75300 Lukavac. Sekretar: Morankić Nedim, tel/fax 035 556 592 , 061 881 140, e-mail: nedimmorankic@gmail.com

 • 3.    ONS SREBRENIK, adresa: Radnička bb (Gradski stadion) 75 350 Srebrenik. Sekretar: Okić Dževad, tel/fax 035 645 057, 061 725 435 e-mail: sadmir.tursunovic73@hotmail.com

 • 4.    ONS GRADAČAC, adresa: VI Bataljona (Stadion Banja Ilidža) 76250 Gradačac. Sekretar: Šaldić Sadik, tel/fax 035 8019 011, 061 396 282, e-mail: salda@live.com

 • 5.    ONS BANOVIĆI, adresa: Sportska dvorana 75290 Banovići. Sekretar: Husejnbašić Elvis tel/fax 035 874 451, 061 657-208 e-mail: nogometni-savez-banovici@hotmail.com

 • 6.    ONS KLADANJ, adresa: zgrada MUP-a (II sprat), 75280 Kladanj. Sekretar: Muharemović Kemal 065 096 052 , 035 620 149 e-mail: kemalmuharemovic65@gmail.com

 • 7.    ONS ŽIVINICE, adresa: Rudarska 27 75270 Živinice. Sekretar: Đuzdanović Mirsad, tel/fax 070-207-814, 061 656 158 e-mail: mirsaddzuzdanovic@yahoo.de

 • 8.    ONS GRAČANICA, adresa: Armije BiH 75320 Gračanica, tel/fax 035 707 464, 062 912 405
 • 9.    ONS KALESIJA, adresa: trg žrtava genocida u Srebrenici br.2. 75260 Kalesija. Sekretar: Mešić Besim, tel/fax 035 630 073, 061 840 888 e-mail: besim.belko@hotmail.com

 • 10. ONS DOBOJ ISTOK, adresa: 74206 V.Brijesnica. Doboj Istok. Sekretar: Mehinović Avdo, tel/fax 035 722 300, 061 844 201 e-mail: hodzic9636@gmail.com

 • 11. NS BRČKO DISTRIKTA BiH BRČKO, adresa: Pere Marjana 5, 76120 Brčko i Ograđenovac 22, 76207 G.Rahić. Sekretar: Ramić Muharem, tel/fax: 049 512 956, 061 321 322, e-mail: nsbrckodcbih@gmail.com

 • 12. Udruženje nogometnih sportskih radnika Tuzlanskog kantona, Rudarska 63, 75000 Tuzla. Sekretar: Anđić Igor, fax: 035-286-495; mob: 060 346 9273,e-mail: iandjic41@gmail.com
P