Kalendar takmičenja

Izvršni Odbor Nogometnog saveza TK-a, na sjednici održanoj 02.08.2022. godine, a na prijedlog Komisije za takmičenje NS TK-a od 27.07.2022.godine, kao prilog Propozicijama takmičenja KNL-a, donio je slijedeću  Odluku o kalendaru takmičenja KNL-a  i  KUP-a, za jesenji dio takmičarske 2022/2023. godine, kako slijedi:

br datum kolo – liga – KUP dan satnica
1. 20/21. 08.2022. 1.kolo I KNL-e subota/nedjelja 17:00
2. 27/28. 08.2022. 2.kolo I KNL-e  i 1.kolo II KNLe subota/nedjelja 17:00
3. 03/04. 09.2022. 3.kolo I KNL-e  i 2.kolo II KNLe subota/nedjelja 16:30
4. 10/11. 09.2022. 4.kolo I KNL-e  i 3.kolo II KNLe subota/nedjelja 16:30
5. 17/18. 09.2022. 5.kolo I KNL-e  i 4.kolo II KNLe subota/nedjelja 16:00
6. 21. 09.2022. 6.kolo I KNL-e  SRIJEDA 16:00
7. 24/25. 09.2022. 7.kolo I KNL-e i 5.kolo II KNLe subota/nedjelja 15:30
8. 01. 10.2022. 8.kolo I KNL-e i 6.kolo II KNLe SUBOTA 15:30
9. 08/09. 10.2022. 9.kolo I KNL-e  i 7.kolo II KNLe subota/nedjelja 15:00
10. 15/16.10.2022. 10. kolo I KNL-e i 8.kolo II KNLe subota/nedjelja 15:00
11. 22/23.10.2022. 11.kolo I KNL-e i  9.kolo II KNLe subota/nedjelja 14:30
12. 29/30.10.2022. 12.kolo I KNL-e  i 10.kolo II KNLe subota/nedjelja 14:30/13:30
13. 02. 11.2022. 1 / 16 finala KUP-a  SRIJEDA 13:30
14. 05/06.11.2022. 13.kolo I KNL-e  i 11.kolo II KNLe subota/nedjelja 13:30
15. 12/13.11.2022. 14.kolo I KNL-e  i 12.kolo II KNLe subota/nedjelja 13:30
16. 19/20.11.2022. 15.kolo I KNL-e  I 13.kolo II KNLe subota/nedjelja 13:30
17. 27. 11.2022. 1 / 8 finala KUP-a  NEDJELJA 13:00
P