Prelazni rok

Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH utvrdio je trajanje ljetnog registracionog perioda za 2021. godinu za igrače velikog nogometa i igrače futsala. Ljetni registracioni period za igrače profesionalce traje od 01.06.2021. godine do 13.08.2021. godine. Ljetni registracioni period za igrače amatere svih nivoa takmičenja počinje od 28.06.2021.godine do i trajat će do 15.09.2021.godine.

Vandredni ljetni registracioni period za igrače u futsalu za potrebe registracije igrača učesnika u UEFA Lige prvaka u futsalu počinje od 10.07.2021.godine do 10.08.2021. godine.

Odluka_ljetni registracioni period 2021.