Savez

NAZIV :  NOGOMETNI SAVEZ TUZLANSKOG KANTONA
MJESTO:  TUZLA
DRŽAVA: BOSNA I HERCEGOVINA
IDENTIFIKACIONI BROJ: 4209223620001
TRANSAKCIJSKI RAČUN : 132-100-03095677-48 NLB Tuzlanska banka

PREDSJEDNIK : Šećerbegović Elmir
DOPREDSJEDNIK: Mosorović Admir
GENERALNI SEKRETAR: Arnautović Midhat
TEHNIČKI SEKRETAR: Pavljašević Dina
SEKRETAR ZA SUDIJE I SUDIJSKA PITANJA, SEKRETAR TAKMIČENJA: Lemezović Muraz

P