Ljetni prelazni rok 2022

Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH utvrdio je trajanje ljetnog registracionog perioda za 2022. godinu za igrače velikog nogometa i igrače futsala.

Ljetni registracioni period za igrače profesionalce traje od 06.06.2022. godine do 12.08.2022.godine.

Ljetni  registracioni period za igrače amatere svih nivoa takmičenja počinje od 27.06.2022.godine do i trajat će do 16.09.2022.godine.

Vanredni Ljetni registracioni period za igrače u futsalu počinje od 11.0.2022.godine do 12.08.2022.godine.

Odluka prelazni rok
P