Obavijest za trenere sa Nacionalnom C licencom

Na osnovu obaveza koje je NS/FS BiH preuzeo potpisivanjem UEFA Konvencije iz 2020. godine i obaveza posjedovanja  minimuma stručnih kvalifikacija trenera u skladu sa Pravilnikom o statusu trenera NS/FS BiH, koji stupa na snagu od sezone 2023/24. godine, Edukacioni centar NS/FS BiH   Na osnovu obaveza koje je NS/FS BiH preuzeo potpisivanjem UEFA Konvencije iz 2020. godine i obaveza posjedovanja  minimuma stručnih kvalifikacija trenera u skladu sa Pravilnikom o statusu trenera NS/FS BiH, koji stupa na snagu od sezone 2023/24. godine, Edukacioni centar NS/FS BiH obavještava trenere sa Nacionalnom C licencom da će u toku 2022. godine, organizovati i realizovati više trodnevnih kurseve na 4 lokacije (zapad, sjever, centar i jug), za adaptaciju odnosno pretvaranje Nacionalne C licence u UEFA C licencu. Svi zainteresovani kandidati koji su stekli Nacionalnu C licencu u Edukacionom centru NS/FS BiH, dužni su dostaviti, a u svrhu adaptacije licence slijedeću dokumentaciju i to:

  1. a)Upisni list za adaptaciju Nacionalne C u UEFA C licencu (preuzeti sa web stranice nsbih.ba , čitko popuniti, isprintati i potpisati),
  2. b)Kopiju Nacionalne C diplome i icence,
  3. c)Ljekarsko uvjerenje o učešću na trenerskoj edukaciji (ne starije od šest mjeseci);
  4. d)Kopiju uplatnice školarine za adaptaciju Nacionalne C licence u UEFA C licencu,
  5. e)Dvije fotografije dimenzija kao za ličnu/osobnu kartu,

Traženu dokumentaciju dostaviti najkasnije do 31.05.2022. godine, u zatvorenoj koverti, isključivo putem preporučene pošte na adresu: EDUKACIONI CENTRA NS/FS BIH, Bulevar Meše Selimovića 95, 71000 Sarajevo, sa naznakom „UPIS NA KURS ZA ADAPTACIJU NACIONALNE C LICENCE U UEFA C LICENCU”.

Više informacia o navedenim aktivnostima možete pronaći ovdje.

UPISNI LIST ZA ADAPTACIJU NACIONALNE U UEFA C LICENCU

P