Snimanje utakmica i uvođenje COMET informacionog sistema u takmičenje Drugih KNL grupa “SJEVER”, “JUG” i “ZAPAD”

Odbor za hitnost Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona je za narednu takmičarsku 2019/2020 sezonu donio odluku o uvođenju COMET informacionog sistema kao i odluku o obaveznom snimanju svih utamica Drugih liga NS TK-a grupa „Sjever“, „Jug“ i „Zapad“.

Nakon razmatranja problematike u takmičenjima u Drugim ligama NS TK-a, Izvršni odbor je jednoglasno donio odluku o implemetaciji COMET informacionog sistema kao i obavezi snimanja utakmica u takmičarskoj 2019/2020 godini, a sve iz razloga potpune regularnosti takmičenja i omogućavanja uvida od strane takmičarskih organa u video zapis sa utakmice.

Klubovi učesnici u takmičenju Drugih KNL („Sjever“, „Jug“ i „Zapad“) dužni su pravovremeno pristupiti pripremama za implementiranje COMET informacionog sistema, te obezbijediti adekvatno mjesto za snimanje utakmica a uskladu sa upustvom o snimanju utakmica koje će biti sastavni dio Propozicija za narednu takmičarsku godinu.

P