Seminar za delegate kantonalnih liga

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama za nastavak prvenstva, sazivamo seminar za delegate kantonalnih liga (I, II, III, OML), koji će se održati 03. marta
2024.godine (NEDJELJA) u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli.

seminar delegata proljeće 2024
P