Održan seminar za trenere kantonalnih liga

U organizaciji Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona i Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH održan je edukacioni seminar i registracija trenera klubova Prve lige NS TK-a, Druge KNL grupa „Sjever“, „Jug“ i „Zapad“i klubova Omladinskh liga NS TK.

Predavanja na teme “Mentorstvo u klubovima u funkciji edukacije trenera u BiH”, “Proces razvoja igrača – od Grassroots do profesionalnog igrača”, održao je profesor centra za Edukaciju kadrova NS/FS BiH prof.dr. Munir Talović.

Svi treneri koji su prisustvovali seminaru i dostavili validnu dokumentaciju registrirani su u COMET informacionom sistemu za 2024. godinu.

P