Seminar za sudije kantonalnih liga

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama za nastavak prvenstva, sazivamo seminar za sudije kantonalnih liga (I, II, III, OML), koji će se održati 03.marta
2024.godine (NEDJELJA)

seminar 03 mart 2024
P