Seminar za entitetske i registracione saveze
Permalink

Seminar za entitetske i registracione saveze

U organizaciji NS/FS BiH, 05. i 06. decembra održan je seminar za entitetske i registracione…

Continue Reading →

Edukacija za Nacionalnu “C” Licencu
Permalink

Edukacija za Nacionalnu “C” Licencu

Shodno zaključku Takmičarske komisije, da veliki broj klubova nema akreditovane trenere, a iste su obevezni…

Continue Reading →

Seminar sudaca kantonalnih liga NS TK-a
Permalink

Seminar sudaca kantonalnih liga NS TK-a

U skladu sa planom i programom rada Komisija za sudije i suđenje Nogometnog saveza Tuzlanskog…

Continue Reading →

Seminar sudija A i B liste NSTK
Permalink
SEMINAR SUDIJA A i B LISTE NS TK
Permalink
Seminar za delegate I i II kantonalnih liga (jesen 2019/20.)
Permalink

Seminar za delegate I i II kantonalnih liga (jesen 2019/20.)

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama pred početak prvenstva, u…

Continue Reading →

Obavjest o polaganju teoretskog dijela ispita kandidata za sudije “pripravnike”
Permalink

Obavjest o polaganju teoretskog dijela ispita kandidata za sudije “pripravnike”

Obavještavamo Vas da će se polaganje teoretskog dijela ispita kandidata za zvanje nogometnog sudije/suca PRIPRAVNIKA”…

Continue Reading →

Provjera fizičke spreme sudija Druge lige FBiH grupa “Sjever”
Permalink

Provjera fizičke spreme sudija Druge lige FBiH grupa “Sjever”

Komesar za sudije i sudđenje Druge lige FBIH grupa „Sjever“ za takmičarsku 2018/209 godinu, Zovkić…

Continue Reading →

Popravni seminara za suce Prve i Druge lige FBiH
Permalink

Popravni seminara za suce Prve i Druge lige FBiH

Komisija za suce i suđenje NS FBiH utvrdila je termin popravnog testa fizičkih normi (YO-YO…

Continue Reading →

Drugi (popravni) seminara za sudije kantonalnih liga
Permalink

Drugi (popravni) seminara za sudije kantonalnih liga

Komisija za sudije i suđenje, u skladu sa čl. 42 i 43 Pravilnika o sudijama…

Continue Reading →