Seminar za delegate kantonalnih liga

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama za početak novog prvenstva, sazivamo seminar za delegate kantonalnih liga (I, II, III, OML), koji će se održati 05. avgusta 2023.godine (SUBOTA) u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli, po programu kako slijedi:

08:30 – 09:00 -Okupljanje i administrativne obaveze kod tehničkog sekretara
09:00 – 09:15 – Pozdravne riječi – otvaranje seminara
09:15 – 11:00 – Video prezentacija, sa analizom i diskusijom

(Komisija za takmičenje i Komisija za sudije i suđenje)
11:00 – 11:15 – P a u z a
11:15 – 12:00 – Testiranje delegata iz PNI-e i Propisa NS/FS BiH

(Komisija za takmičenje)
12:00 – . . . . . . – Završetak seminara.

POSEBNE NAPOMENE:
– Administrativne obaveze delegati izvršavaju kod tehničkog sekretara(dostaviti dokaz o uplaćenoj članarini na račun NS TK-a u iznosu od 70,00 KM)
Transakcijski račun: 132-100-03095677-48 NLB Tuzlanska banka
Bez dokaza o uplaćenoj članarini delegati neće moći prisustvovati seminaru.
– U slučaju opravdane spriječenosti te nemogućnosti dolaska i prisustva seminaru, obavjestiti Sekretarijat NS TK-a putem faxa 286-495 ili e-maila: nogsaveztk@bih.net.ba
Molimo Vas da obavezno obavjestite sve svoje delegate o gore navedenom!

P