Seminari

Seminar za delegate kantonalnih liga

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama pred početak prvenstva, sazivamo seminar za delegate kantonalnih liga, koji će se održati 25.07.2015.godine (SUBOTA) u prostorijama Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli, po programu kako slijedi:

09:30 – 10:00 -Okupljanje, uplata kotizacije, popuna upitnika
10:00 – 10:30 – Pozdravne riječi Komisije za takmičenje i gostiju
10:30 – 11:00 – Analiza proljetnog dijela prvenstva 2014/2015. (Takmičarska)
11:00 – 11:30 – Priprema delegata za utakmicu – izrada zapisnika (Takmičarska)
11:30 – 12:00 – PNI-e – Izvještaj o kontroli suđenja (Sudijska)
12:00 – 12:15 – P A U Z A
12:15 – 13:00 -Teoretska provjera znanja (PNI i propisi)
13:00 – . . . . . . – Završetak seminara.

POSEBNE NAPOMENE:

– Svi delegati dužni su uplatiti kotizaciju u iznosu od 70,00 KM po osnovu pripreme I realizacije seminara.
– u slučaju opravdane spriječenosti te nemogućnosti dolaska i prisustva seminaru, obavjestiti Sekretarijat NS TK-a putem faxa 286-495 ili e-maila: nogsaveztk@bih.net.ba

Molimo Vas da obavezno obavjestite sve svoje delegate o gore navedenom!

adana eskort - eskort adana - adana escort bayan - eskort - escort -

Sağlık Makaleleri

P