Seminar za sudije kantonalnih liga ( jesen 2022.godine)

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama za početak novog  prvenstva, sazivamo seminar za sudije kantonalnih liga (I, II, III, OML), koji će se održati 06. i 07. avgusta 2022.godine (SUBOTA i NEDJELJA),  po programu kako slijedi:

 

08:00 – 10:00  – Provjera fizičke pripremljenosti sudija (fitnes instruktori)

                           (Stadion “Bare” u Simin Hanu)

10:30 –  11:00    -Okupljanje i administrativne obaveze kod tehničkog sekretara

                            (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli)                                  

11:00 – 11:15    – Pozdravne riječi – otvaranje seminara        

11:15 – 13:00    – Video prezentacija, sa analizom i diskusijom

                              (Komisija za takmičenje  i  Komisija za sudije i suđenje)

13:00 –  13:15    – P a u z a                                                                      

13:15 – 14:00   – Testiranje sudija   iz PNI-e  i  Propisa NS/FS BiH

                            (Komisija za sudije i suđenje)                                                              

14:00 – . . . . . .  – Završetak seminara.

 

POSEBNE  NAPOMENE:

  • U subotu 06.08.2022. na seminar dolaze sudije Prve kantonalne lige.
  • U nedjelju 07.08.2022. na seminar dolaze sudije II kantonalne lige.
  • Administrativne obaveze sudije izvršavaju kod tehničkog sekretara(dostaviti dokaz o uplaćenoj članarini na račun NS TK-a u iznosu od 70,00 KM)

Transakcijski račun: 132-100-03095677-48  NLB Tuzlanska banka

Bez dokaza o uplaćenoj članarini sudije neće moći prisustvovati seminaru.

  • U slučaju opravdane spriječenosti te nemogućnosti dolaska i prisustva seminaru, obavjestiti Sekretarijat NS TK-a putem faxa 286-495 ili e-maila: nogsaveztk@bih.net.ba

Seminar sudija KNL jesen 2022.

P