Seminar za trenere kantonalnih liga i omladisnkih liga NS TK-a

Seminar trenera za trenere klubova kantonalnih i omladinskih liga NS TK-a će biti  održan u subotu 05.03.2022.godine, na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli (ul.“2.Oktobra“ broj 1), po slijedećem planu i programu:

09:30  –  10:00       okupljanje i administrativne obaveze

10:00  –  10:45       predavanje  (prof. Munir Talović)

10:45  –  11:00       p a u z a

11:00  –  11:45       predavanje  (prof. Munir Talović)

………      12:00      završetak seminara.

Svi treneri koji posjeduju licence (PROFI, A, B, C) dužni su obavezno prisustvovati seminaru i tako će produžiti svoju licencu za 2022.godinu.

Potrebno je da prethodno klubovi dostave popunen upitnik-zahtjev za registraciju trenera za kalednarsku 2022.godinu kao i kopiju dilome/licence koje posjeduju.

Zahtjev za registraciju trenera možete pronaći ovjde.

P