Sastanak predstavnika klubova kantonalnih liga

Obavještavamo Vas da će se redovni sastanak, pred nastavak prvenstva takmičarske 2023/2024.godine (proljetni dio), sa predstavnicima klubova Prve kantonalne lige, Druge
kantonalne lige (sve tri grupe) i Treće KNL-e , održati dana 25.02.2024.godine (nedjelja), u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli.
Početak zajedničkog sastanka je u 09:30 sati.

Za sastanak je predviđen slijedeći

D N E V N I R E D
1. Uvodni dio – pozdravne riječi
2. Analiza jesenjeg dijela prvenstva – problematika sa diskusijom
3. Zadaci i smjernice za proljetni dio prvenstva u takmičarskoj 2023/2024.godini
4. Preregistracija svih igrača
5. Tekuća problematika.

Sastanak sa predst. klubova knl-a proljeće 2024.

P