Seminar za registraciju trenera Kantonalnih liga NS TK

Centar za edukaciju kadrova NS/FS BiH, a u skladu sa Pravilnikom o statusu trenera NS/FS BiH od mjeseca od mjeseca novembar/studeni 2023. godine, vršit će proceduru akreditovanja trenera, to jest registracije trenera NS TK-a u COMET informacionom sistemu za 2024.godinu.

Seminar za trenere će biti održan u nedjelju 18.02.2024.godine sa početkom od 12:00 sati na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli.

U skladu sa prednje navedenim svi klubovi koji se takmiče  kantonalnim ligama (Prva, Druga KNL grupa „Sjever“, „Zapad“ i „Jug“  i Treće KNL kao i omladinskih kantonalnih liga) Tuzlanskog kantona je potrebno da:

  • Dostaviti u NS TK-a, ovjeren i potpisan od strane odgovorne osobe u klubu, zahtjev za registraciju trenera (dostavljen u prilogu), sa podacima koji se traže u zahtjevu, najkasnije 30 dana prije početka prvenstva,
  • Uz zahtjev za registraciju trenera predati i kopiju validne UEFA ili Nacionalne licence ili Nacionalnog certifikata, a originale dostaviti na uvid na seminaru.
  • Za trenere strane državljane, klub je dužan, pored zahtjeva za registraciju trenera i kopije važeće UEFA licence dostaviti i dozvolu za rad u BiH, izdatu od nadležnih institucija u BiH.

Treneri klubova koji se takmiče u kantonalnim ligama:

  • Obavezno prisustvovati seminaru koji će biti organizovan od strane NS TK.

Nije moguće odslušati seminar negdje na nekom drugom mjestu u organizaciji nekog drugog saveza.

 

Zahtjev za registraciju trenera za kalendarsku 2024 godinu

 

Program seminara
P