Seminar sudaca kantonalnih liga NS TK-a
Permalink

Seminar sudaca kantonalnih liga NS TK-a

U skladu sa planom i programom rada Komisija za sudije i suđenje Nogometnog saveza Tuzlanskog…

Continue Reading →

Seminar sudija A i B liste NSTK
Permalink
SEMINAR SUDIJA A i B LISTE NS TK
Permalink
Seminar za delegate I i II kantonalnih liga (jesen 2019/20.)
Permalink

Seminar za delegate I i II kantonalnih liga (jesen 2019/20.)

U skladu sa planom i programom rada, kao i svojim obavezama pred početak prvenstva, u…

Continue Reading →

Obavjest o polaganju teoretskog dijela ispita kandidata za sudije “pripravnike”
Permalink

Obavjest o polaganju teoretskog dijela ispita kandidata za sudije “pripravnike”

Obavještavamo Vas da će se polaganje teoretskog dijela ispita kandidata za zvanje nogometnog sudije/suca PRIPRAVNIKA”…

Continue Reading →

Provjera fizičke spreme sudija Druge lige FBiH grupa “Sjever”
Permalink

Provjera fizičke spreme sudija Druge lige FBiH grupa “Sjever”

Komesar za sudije i sudđenje Druge lige FBIH grupa „Sjever“ za takmičarsku 2018/209 godinu, Zovkić…

Continue Reading →

Popravni seminara za suce Prve i Druge lige FBiH
Permalink

Popravni seminara za suce Prve i Druge lige FBiH

Komisija za suce i suđenje NS FBiH utvrdila je termin popravnog testa fizičkih normi (YO-YO…

Continue Reading →

Drugi (popravni) seminara za sudije kantonalnih liga
Permalink

Drugi (popravni) seminara za sudije kantonalnih liga

Komisija za sudije i suđenje, u skladu sa čl. 42 i 43 Pravilnika o sudijama…

Continue Reading →

Sastanak sa predstavnicima klubova Druge lige FBiH grupa “Sjever”
Permalink

Sastanak sa predstavnicima klubova Druge lige FBiH grupa “Sjever”

Komisija za takmičenje NS FBiH u saradnji sa Komesarom za takmičenje Druge lige FBiH grupa…

Continue Reading →

Seminar delegata Druge lige FBiH grupa “Sjever”
Permalink

Seminar delegata Druge lige FBiH grupa “Sjever”

Komisija za takmičenje NS FBiH iu saradnji sa Komesarom za takmičenje Druge lige FBiH grupa…

Continue Reading →